Δρ. Νεοφύτου

Home / Δρ. Νεοφύτου

Δρ. Νεοφύτου

Ο Δρ. Κυριάκος Νεοφύτου ολοκλήρωσε το πτυχίο ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και απέκτησε το μεταπτυχιακό του τίτλο στην Μοριακή Βιολογία στο Τμήμα Βιολογικών Επιστήμων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το 2018 ολοκλήρωσε το διδακτορικό του τίτλο στην Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αφού ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του στην ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής(2013) , συνέχισε την εκπαίδευση και εξειδίκευση του στην Χειρουργική Ογκολογία και Χειρουργική Ήπατος-χοληφόρων-Πανγκρέατος(2013-2014) στο Department of Academic Surgery, Royal Marsden Hospital, London, United Kingdom
Ο Δρ Κυριάκος Νεοφύτου εδράζεται στο American Medical Center από το 2015 και ασχολείται με όλο το φάσμα των χειρουργικών παθήσεων που εμπίπτουν στην ειδικότητα του (πχ Παθήσεις Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος, Παθήσεις Στομάχου, Παθήσεις Εντέρου, Παθήσεις κοιλιακού Τοιχώματος κτλ.). Πέραν της ανοικτής χειρουργικής, ο Δρ Νεοφύτου εξειδικεύεται στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική.

Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 40 δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή ιατρικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε δεκάδες διεθνή συνέδρια όπου παρουσίασε πέραν των 100 επιστημονικών εργασιών.

 Εκτενές Βιογραφικό 

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Εργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε Αναγνωρισμένα Ιατρικά Περιοδικά.

 
Increased carcinoembryonic antigen (CEA) following neoadjuvant chemotherapy predicts poor prognosis in patients that undergo hepatectomy for liver-only colorectal metastases.
Neofytou K, Giakoustidis A, Neves MC, Morrison D, Giakoustidis D, Khan AZ, Stebbing J, Mudan S. Langenbecks Arch Surg. Langenbecks Arch Surg. 2017 Jun;402(4):599-605. doi: 10.1007/s00423-016-1415-2 PMID: 27043945
 
Weak stromal Caveolin-1 expression in colorectal liver metastases predicts poor prognosis after hepatectomy for liver-only colorectal metastases.
Neofytou K, Pikoulis E, Petrou A, Agrogiannis G, Petrides C, Papakonstandinou I, Papalambros A, Aggelou A, Kavatzas N, Liakakos T, Felekouras E. Sci Rep. 2017 May 17;7(1):2058. doi: 10.1038/s41598-017-02251-9. PMID: 2851548
 
Comprehensive Surgical Treatment as the Mainstay of Management in Retroperitoneal Sarcomas: Retrospective Study from Two Non-sarcoma Specialist Centers.
Petrou A, Constantinidou A, Kontos M, Papalampros A, Moris D, Bakoyiannis C, Neofytou K, Kourounis G, Felekouras E. Anticancer Res. 2017 Apr;37(4):2025-2031. PMID: 28373477
 
Monocarboxylate transporter 4 as a prognostic biomarker in patients with colorectal cancer and liver metastases
Christos Petrides,Kyriakos Neofytou,Georgios Agrogiannis,Athanasios Petrou,Anastasios Angelou, Nikolaos Kavantzas,Alexandros Papalambros,Evangelos Felekouras,Theodoros Liakakos, Emmanouel Pikoulis.International Journal of Surgery Open Volume 5, 2016, Pages 37-43
 
Two cases of gallbladder metastasis from renal cell carcinoma and review of literature.
Costa Neves M, Neofytou K, Giakoustidis A, Hazell S, Wotherspoon A, Gore M, Mudan S. World J Surg Oncol. 2016 Mar 22;14:87. doi: 10.1186/s12957-016-0843-3. PMID: 27005674
 
The ALPPS procedure as a novel “liver-first” approach in treating liver metastases of colon cancer: the first experience in Greek Cypriot area.
Petrou A, Moris D, Kountourakis P, Fard-Aghaie M, Neofytou K, Felekouras E, Papalampros A. World J Surg Oncol. 2016 Mar 8;14:67. doi: 10.1186/s12957-016-0827-3. PMID:26956733
 
The Preoperative Lymphocyte-to-Monocyte Ratio is Prognostic of Clinical Outcomes for Patients with Liver-Only Colorectal Metastases in the Neoadjuvant Setting.
Neofytou K, Smyth EC, Giakoustidis A, Khan AZ, Williams R, Cunningham D, Mudan S. Ann Surg Oncol. 2015 Dec;22(13):4353-62. doi: 10.1245/s10434-015-4481-8. Epub 2015 Mar 13. PMID:25773876
 
Prognostic impact of preoperative platelets to lymphocytes ratio (PLR) on survival for oesophageal and junctional carcinoma treated with neoadjuvant chemotherapy: A retrospective monocentric study on 153 patients.
Messager M, Neofytou K, Chaudry MA, Allum WH. Eur J Surg Oncol. 2015 Oct;41(10):1316-23. doi: 10.1016/j.ejso.2015.06.007. Epub 2015 Jun 30. PMID: 26166786
 
Small-for-Size Liver Syndrome: a Case Series with a Proposal for Management Based on Portal Flow Modulation.
Famularo S, Nefotyou K, Fotiadis N, Khan N, Foxton M, Khan AZ. J Gastrointest Cancer. 2015 Jun;46(2):185-9. doi: 10.1007/s12029-015-9701-8. PMID: 25782588
 
CALy Prognostic Score (CEA, ALP, Lymphocyte Count) as a predictor of survival after hepatectomy for liver-only colorectal metastases.
Neofytou K, Giakoustidis A, Mudan S.
J BUON. 2015 May-Jun;20(3):746-55. PMID:26214626
 
A case of metastatic pancreatic adenocarcinoma with prolonged survival after combination of neoadjuvant FOLFIRINOX therapy and synchronous distal pancreatectomy and hepatectomy.
Neofytou K, Giakoustidis A, Smyth EC, Cunningham D, Mudan S.
J Surg Oncol. 2015 May;111(6):768-70. doi: 10.1002/jso.23867. PMID: 25556724
 
Neutrophil to lymphocyte ratio predicts pattern of recurrence in patients undergoing liver resection for colorectal liver metastasis and thus the overall survival.
Giakoustidis A, Neofytou K, Khan AZ, Mudan S.
Journal of Surgical Oncology. 2015 Mar 15;111(4): 445-50. 29. doi: 10.1002/jso.23845. PMID: 25557840
 
Radiofrequency ablation-assisted liver resection: a step toward bloodless liver resection.
Petrou A, Neofytou K, Mihas C, Bagenal J, Kontos M, Griniatsos J, Felekouras E.
Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2015 Feb;14(1):69-74. PMID: 25655293
 
1000 Port-A-Cath ® placements by subclavian vein approach: single surgeon experience.
Mudan S, Giakoustidis A, Morrison D, Iosifidou S, Raobaikady R, Neofytou K, Stebbing J.
World J Surg. 2015 Feb;39(2):328-34. doi: 10.1007/s00268-014-2802-x. PMID:25245435
 
Effective Downsizing of a Large Oesophageal Gastrointestinal Stromal Tumour with Neoadjuvant Imatinib Enabling an Uncomplicated and without Tumour Rupture Laparoscopic-Assisted Ivor-Lewis Oesophagectomy.
Neofytou K, Costa Neves M, Giakoustidis A, Benson C, Mudan S.Case
Rep Oncol Med. 2015;2015:165736. doi: 10.1155/2015/165736. Epub 2015 May 5. PMID:26075122
 
PEComa in a Young Patient with Known Li-Fraumeni Syndrome.
Neofytou K, Famularo S, Khan AZ.
Neofytou K, Famularo S, Khan AZ.
Case Rep Med. 2015;2015:906981. doi: 10.1155/2015/906981. Epub 2015 Mar 4.PMID:25821471
 
Pancreatic perivascular epithelioid cell tumour presenting with upper gastrointestinal bleeding.
Petrides C, Neofytou K, Khan AZ.
Case Rep Oncol Med. 2015;2015:431215. doi:  10.1155/2015/431215. PMID: 25632358
 
Pneumatosis cystoides intestinalis after cetuximab chemotherapy for squamous cell carcinoma of parotid gland.
Petrides C, Kyriakos N, Andreas I, Konstantinos P, Chrysanthos G, Athanasios P, Pikoulis E.
Case Rep Surg. 2015;2015:530680. doi: 10.1155/2015/530680. Epub 2015 Jan 31. PMID:25802792
 
Elevated platelet to lymphocyte ratio predicts poor prognosis after hepatectomy for liver-only colorectal metastases, and it is superior to neutrophil to lymphocyte ratio as an adverse prognostic factor.
Neofytou K, Smyth EC, Giakoustidis A, Khan AZ, Cunningham D, Mudan S.
Med Oncol. 2014 Oct;31(10):239. doi: 10.1007/s12032-014-0239-6. Epub 2014 Sep 14. PMID: 25218270
 
Early or Delayed Intervention for Bile Duct Injuries following Laparoscopic Cholecystectomy? A Dilemma Looking for an Answer
Felekouras E, Petrou A, Neofytou K, Moris D, Dimitrokallis N, Bramis K, Griniatsos J, Pikoulis E, Diamantis T. Gastroenterol Res Pract. 2015;2015:104235. doi: 10.1155/2015/104235. Epub 2015 Feb 2. PMID: 25722718
 
Combined Ultrasonic Aspiration and Saline-Linked Radiofrequency Precoagulation. A step toward bloodless liver resection without the need of liver inflow occlusion.
Felekuras E, Petrou A,  Neofytou K, Giakoustidis A, Bagenal J, Cananzi F, Pikoulis E, Mudan S.  World Journal of Surgical Oncology 2014 Nov 25;12:357. doi: 10.1186/1477-7819-12-357. PMID: 25424566
 
Addition of Bevacizumab to preoperative chemotherapy for colorectal liver metastases does not increase perioperative morbidity and mortality.
Giakoustidis A, Neofytou K, Khan AZ, Mudan S. Hepatic Oncology Vol. 1, No. 4, Pages 363-375.
 
Emergency open incarcerated hernia repair with a biological mesh in a patient with colorectal liver metastasis receiving chemotherapy and bevacizumab; Uncomplicated wound healing.
Giakoustidis A, Morrison D, Neofytou K, Giakoustidis D, Mudan S.
Case Rep Emerg Med.  vol. 2014, Article ID 848030, 3 pages, 2014. doi:10.1155/2014/848030.
 
Emergency Pancreatoduodenectomy with Preservation of Gastroduodenal Artery for Massive Gastrointestinal Bleeding due to Duodenal Metastasis by Clear Cell Renal Cell Carcinoma in a Patient with Celiac Artery Stenosis.
Neofytou K, Giakoustidis A, Gore M, Mudan S. Case Rep Surg. 2014;2014:218953.  PMID:25177508
 
Radiofrequency ablation assisted resection for hepatocellular carcinoma: morbidity, mortality and long term survival.
Evangelos Prassas, Athanasios Petrou, Michael Kontos, Dimitrios Rizos, Kyriakos Neofytou, Emanouil Pikoulis, Theodoros Diamantis, Evangelos Felekouras. JBUON 2014; 19(1): 256-262. PMDI: 24659673
 
Safety of Redo Hepatectomy for Colorectal Liver Metastases after Selective Interarterial Radiation Therapy: A Case Report
Kyriakos Neofytou, Harpreet Wasan, and Satvinder Mudan.  Case Rep Surg  2014;2014:712572 PMID:24716079
 
Acute appendicitis as a rare complication of gastric band.
Petridis C, Neofytou K, Petrou A, Georgiou C. J Surg Case Rep. 2013 Oct 7;2013(10). pii: rjt084. doi: 10.1093/jscr/rjt084. PMID: 24964326
 
Hepatic Epithelioid Hemangioendothelioma and the Danger of Misdiagnosis: Report of a Case.
Kyriakos Neofytou, Andreas Chrysochos, Nikolas Charalambous, Menelaos Dietis, Christos Petridis, Charalampos Andreou, Athanasios Petrou. Case Rep Oncol Med. 2013;2013:243939. PMID 23533870.
 
Infected Completely Isolated Enteric Duplication Cyst Management with Percutaneous Drainage and Surgical Excision after Retreat of Infection: A Case Report.
Neofytou Kyriakos, Chysochos Andreas, Sammouti Elena, Andreou Charalampos, and Georgiou Chrisanthos.  Case Rep Surg  2013;2013:108126. PMID: 23476873.
 
Pneumothorax following ERCP: Report of Two Cases with Different Pathophysiology.
Kyriakos Neofytou, Athanasios Petrou, Constantinos Savva, Christos Petrides, Charalampos Andreou, Evangelos Felekouras, and Sakis Loizou. Case Rep Med. 2013;2013:206564. PMID:23864863
 
Isolated Jejunal Perforation Following Bicycle Handlebar Injury in Adults: A Case Report.
Kyriakos Neofytou, Maria Michailidou, Athanasios Petrou, Sakis Loizou, Charalampos Andreou, and Marios Pedonomou. Case Rep Emerg Med. 2013;2013:678678.  PMID:23984116.
 
Local and systemic hemostatics as an adjunct to control bleeding in trauma.
Georgiou C, Neofytou K, Demetriades D. Am Surg. 2013 Feb;79(2):180-7. PMID:23336658
 
Nonelective surgery at night and in-hospital mortality: Prospective observational data from the European Surgical Outcomes Study.
van Zaane B, van Klei WA, Buhre WF, Bauer P, Boerma EC, Hoeft A, Metnitz P, Moreno RP, Pearse R, Pelosi P, Sander M, Vallet B, Pettilä V, Vincent JL, Rhodes A; European Surgical Outcomes Study (EuSOS) group for the Trials groups of the European Society of Intensive Care Medicine and the European Society of Anaesthesiology. Collaborators. Eur J Anaesthesiol. 2015 Jul;32(7):477-85. doi: 10.1097/EJA.0000000000000256. PMID: 26001104
 
Mortalityafter surgery in Europe: a 7 day cohort study.
Pearse RM, Moreno RP, Bauer P, Pelosi P, Metnitz P, Spies C, Vallet B, Vincent JL, Hoeft A, Rhodes A; European Surgical Outcomes Study (EuSOS) group for the Trials groups of the European Society of Intensive Care Medicine and the European Society of Anaesthesiology Collaborators.  Lancet. 2012 Sep 22;380(9847):1059-65. PMID:22998715

Συμμετοχή με Ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια

 
Elevated NLR predicts poor prognosis after resection of pancreatic ductal adenocarcinoma and it is superior to PLR as an adverse prognostic factor.         
A. Giakoustidis, K. Neofytou, M. Costa Neves, E. Louri, D. Giakoustidis, D. Cunningham, S. Mudan. 12th Biennial E-AHPBA Congress 2017, Mainz, Germany, 23- 26 May, 2017
 
NEUTROPHIL TO LYMPHOCYTE RATIO PREDICTS PATTERN OF RECURRENCE IN PATIENTS UNDERGOING LIVER RESECTION FOR COLORECTAL LIVER METASTASIS AND THUS THE OVERALL SURVIVAL.
Giakoustidis A., Neofytou K., Z. Khan A., Mudan S.  30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 8-12 Νοεμβρίου 2016
 
AGE GREATER THAN 60 UNDERGOING LIVER RESECTION FOR COLORECTAL lIVER METASTASES IS AN INDEPENDENT PROGMOSTIC FACTOR OF AN INCREASED POSTOPERATIVE NON-SURGICAL COMPLICATION RATE AND OF OVERALL SURVIVAL.
Giakoustidis A. , Neofytou K. , Koffas A. , Giakoustidis D. , Louri E., Z. Khan A., Williams R , Mudan S. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 8-12 Νοεμβρίου 2016
 
Increased Carcinoembryonic antigen (CEA) predicts poor prognosis in patients after neoadjuvant chemotherapy that undergo hepatectomy for liver-only colorectal metastases and especially in those who don’t receive post-hepatectomy adjuvant chemotherapy
A GiakoustidisK Neofytou, Costa Neves M, A Z KhanS MudanESMO 17th World Congress on Gastrointestinal Cancer, Barcelona, Spain, 1-4 July 2015,
 
Patients with an age greater than 60 years undergoing liver resection for colorectal liver metastases; an independent prognostic factor of an increased postoperative non-surgical complication rate and of decreased overall surviva.
A GiakoustidisK Neofytou, A KoffasA Z KhanS Mudan  11 E-AHPBA Congress of the E-AHPBA in Association with ASGBI, Manchester, UK, 21- 24 April 2015
 
Neutrophil-to-lymphocyte ratio can predict overall survival and pattern of recurrence in patients undergoing hepatectomy for colorectal liver metastases in the post-neoadjuvant therapy setting.
Alexandros Giakoustidis, Kyriakos Neofytou,  Aamir Khan, Satvinder Mudan. 27th Meeting of Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery (JSHBPS2015), Tokyo, 11-13 June, 2015
 
Neutrophil-to-lymphocyte ratio can predict overall survival and pattern of recurrence in patients undergoing hepatectomy for colorectal liver metastases in the post-neoadjuvant therapy setting.
Alexandros Giakoustidis, Kyriakos Neofytou,  Aamir Khan, Satvinder Mudan. 27th Meeting of Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery (JSHBPS2015), Tokyo, 11-13 June, 2015
 
Raras metástases de Carcinoma de Células Renais para a vesícula biliar: dois casos clínicos de uma única instituição e revisão de literatura.
Costa Neves M, Neofytou K, Giakoustidis A, Hazell S, Wotherspoon A, Gore M, Mudan S.  XXXV Congresso National De Cirurgia, Figueira Da Foz, 5 a 7 Marco 2015.
 
‘Post-Chemotherapeutic’ Effect of Bevacizumab on Colorectal Liver Metastasis.
Kyriakos Neofytou, Alexandros Giakoustidis,  Aamir Khan, Satvinder Mudan.  34th Congress of the European Society of Surgical Oncology in partnership with BASO, Liverpool, UK, 29-31 October, 2014.
 
Targeting VEGF in Patients with Colorectal Liver Metastasis Prior to Hepatectomy; Impact on Peri-operative Course.
Kyriakos Neofytou, Alexandros Giakoustidis,  Aamir Khan, Satvinder Mudan.  34th Congress of the European Society of Surgical Oncology in partnership with BASO, Liverpool, UK, 29-31 October , 2014.
 
Radioembolization using yttrium-90 following by redo hepatectomy for colorectal liver metastases. Concerns and feasibility.
Kyriakos Neofytou, Harpreet Wasan, Satvinder Mudan. 34th Congress of the European Society of Surgical Oncology in partnership with BASO, Liverpool, UK, 29-31 October , 2014.
 
Simultaneous oesophagectomy and hepatic resection in patients with metastatic oesophageal carcinoma: a report of four cases. Concerns and feasibility.
Y Loh, K Neofytou, S Mudan. 34th Congress of the European Society of Surgical Oncology in partnership with BASO, Liverpool, UK, 29-31 October , 2014.
 
Long-term outcomes after hepatic resection for hepatocellular carcinoma. A single-centre experience.
Evangelos Prassas, Athanasios Petrou, Michael Kontos, Dimitrios Rizos, Kyriakos  Neofytou, Emanouil Pikoulis, Theodoros Diamantis, Evangelos Felekouras. 34th Congress of the European Society of Surgical Oncology in partnership with BASO, Liverpool, UK, 29-31 October , 2014.
 
Simultaneous versus delayed resection for patients with synchronous colorectal liver metastases.
Neofytou Kyriakos, Petrou Athanasios, Felekouras Evangelos. 34th Congress of the European Society of Surgical Oncology in partnership with BASO, Liverpool, UK, 29-31 October , 2014.
 
Surgical treatment of retroperitoneal sarcomas. Ten years’ experience.
Athanasios Petrou, Neofytou Kyriakos, Sophia Corsava, Alexandros Papalambros, Marios Loizou, Evangelos Felekouras. 34th Congress of the European Society of Surgical Oncology in partnership with BASO, Liverpool, UK, 29-31 October , 2014.
 
Impact of Neoadjuvant Administration of Bevacizumab on Downsizing of Colorectal Liver Metastasis.
Alexandros Giakoustidis, Kyriakos Neofytou, Aamir Khan, Satvinder Mudan.  34th Congress of the European Society of Surgical Oncology in partnership with BASO, Liverpool, UK, 29-31 October , 2014.
 
A neutrophil to lymphocyte ratio of 2 prior to liver resection predicts disease-free and overall survival in patients with colorectal liver metastasis.
Alexandros Giakoustidis, Kyriakos Neofytou, Aamir Khan, Satvinder Mudan. 34th Congress of the European Society of Surgical Oncology in partnership with BASO, Liverpool, UK, 29-31 October , 2014.
 
Prognostic impact of preoperative platelets to lymphocytes ratio on survival for oesophageal and junctional carcinoma: a retrospective monocentric study on 153 patients.
Mathieu Messager, Kyriakos Neofytou, Asif Chaudry, William H Allum. XII ESDE CONGRESS, Bologna (Italy), November 20-22 2014
 
The prognostic role of post-neoadjuvant chemotherapy lymphocyte-to-monocyte ratio in patients with resectable colorectal liver metastases.
Kyriakos Neofytou, Alexandros Giakoustidis, Aamir Z Khan, Satvinder Mudan.  29th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum. November 12-15, 2014.
 
The prognostic role of platelet to lymphocyte ratio in patients with resectable colorectal liver metastases in apost-neoadjuvant therapy setting.
Kyriakos Neofytou, Alexandros Giakoustidis, Aamir Z Khan, Satvinder Mudan. 29th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum. November 12-15, 2014.
 
CALy Prognostic Score as a predictor of survival after hepatectomy for liver-only colorectal metastases.
Kyriakos Neofytou, Alexandros Giakoustidis, Aamir Z Khan, Satvinder Mudan. 29th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum. November 12-15, 2014.
 
Comprehensive Surgery as the mainstay oftreatment in Retroperitoneal Sarcomas: Ten year experience from 2 oncology but non-sarcoma specialist centres.
Athanasios Petrou, Michael Kontos, Anastasia Constantinidou, Kyriakos Neofytou, Emmanouel Pikoulis, Alexandros Papalambros, Charalambos Andreou, Marios Loizou, Dimitrios Moris, Evangelos Felekouras. 29th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum. November 12-15, 2014.
 
Massive gastrointestinal bleeding due to duodenal metastasis by clear cell renal cell carcinoma.
Kyriakos Neofytou, Alexandros Giakoustidis, Martin Gore, Satvinder Mudan. 29th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum. November 12-15, 2014.
 
Yttrium-90 radioembolization for colorectal liver metastases. Is it an absolute contraindication for redo hepatectomy?
Kyriakos Neofytou, Alexandros Giakoustidis, Satvinder Mudan. 29th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum. November 12-15, 2014
 
The prognostic impact of the neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with colorectal liver metastases treated with potential curative surgery in apost-neoadjuvant therapy setting.
Alexandros Giakoustidis, Kyriakos Neofytou, Aamir Z Khan, Satvinder Mudan. 29th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum. November 12-15, 2014.
 
An age greater than 60 years increases the post-operative complications and decreases the overall survival in patients undergoing liver resection for colorectal liver metastases.
Alexandros Giakoustidis, Kyriakos Neofytou, Aamir Z Khan, Satvinder Mudan. 29th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum. November 12-15, 2014.
 
Feasibility, safety, and longterm oncologic outcomes of simultaneous oesophagectomy and liver resection in patients with metastatic adenocarcinoma of oesophagus or gastroesophageal junction.
Yiwen Loh, Kyriakos Neofytou, Alexandros Giakoustidis, Satvinder Mudan. 29th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum. November 12-15, 2014.
 
Perivasular Epithelioid Cell tumour (PEComa) of the pancreas. A rare cause of upper gastrointestinal bleeding.
Christos Petrides, Kyriakos Neofytou, Aamir Z Khan. 29th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum. November 12-15, 2014.
 
The prognostic role of preoperative serum alkaline phosphatise after hepatectomy for colorectal liver metastases. Back to future?
Kyriakos Neofytou, Alexandros Giakoustidis, Aamir Z Khan, Satvinder Mudan. 29th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum. November 12-15, 2014.
 
1000 Port-a-cath Placements by Subclavian Vein Approach: Single Surgeon Experience.
Mudan S, Giakoustidis A, Morrison D, Iosifidou S, Raobaikady R, Neofytou K, Stebbing J.  29th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum. November 12-15, 2014.
 
The prognostic role of lymph node ratio after resection of pancreatic adenocarcinoma.: an updated multivariate analysis.
Athanasios Petrou, Konstantinos Bramis, Zahir Soonawalla, Antony M Silva, Kyriakos Neofytou, Peter Friend.  29th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum. November 12-15, 2014.
 
Cetuximab induced Pneumatosis Cystoides Intestinalis.
Christos Petridis, Kyriakos Neofytou, Andreas Ioannou , Konstantinos Parpounas, Chrysanthos Georgiou, Athanasios Petrou, Emmanouel Pikoulis. 29th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum. November 12-15, 2014.
 
Antiangiogenic factors prolong the chemotherapeutic effect of neoadjuvant chemotherapy in patients with colorectal liver metastases.
Kyriakos Neofytou, Alexandros Giakoustidis, Aamir Z Khan, Satvinder Mudan.  29th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum. November 12-15, 2014.
 
Addition of Bevacizumab to preoperative chemotherapy for colorectal liver metastases does not impair recovery of liver function.
Kyriakos Neofytou, Alexandros Giakoustidis, Aamir Z Khan, Satvinder Mudan.  29th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum. November 12-15, 2014
 
Refining the technique of hepatic parenchymal transection:the Aquamantys 
Athanasios Petrou, Kyriakos Neofytou, Emmanouel Pikoulis, Alexandros Papalambros, Christos Petrides, Charalambos Andreou, Marios Loizou, Evangelos Felekouras. 29th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum. November 12-15, 2014.
 
Cool-Tipradiofrequency ablation system and liver resection.
Kyriakos Neofytou, Athanasios Petrou, Michael Kontos, Alexandros Papalambros, Emmanouel Pikoulis, Charalambos Andreou, Marios Loizou, Evangelos Felekouras.  29th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum. November 12-15, 2014.
 
Potentially curative surgery for metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma. How close are we?
Kyriakos Neofytou, Alexandros Giakoustidis, Satvinder Mudan. 29th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum. November 12-15, 2014.
 
PROGNOSTIC VALUE OF PREOPERATIVE INFLAMMATORY MARKERS IN PATIENTS WITH COLORECTAL LIVER METASTASES.
Neofytou Kyriakos, Smyth C Elizabeth, Giakoustidis Alexandros, Khan Z Aamir, Cunningham David, Mudan Satvinder.14th CYPRUS SURGICAL CONGRESS ,December 5-6, 2014
 
CALy PROGNOSTIC SCORE AS A PREDICTOR OF SURVIVAL AFTER HEPATECTOMY FOR LIVER-ONLY COLORECTAL METASTASES.
Neofytou Kyriakos, Giakoustidis Alexandros, Khan Z Aamir, Mudan Satvinder. 14th CYPRUS SURGICAL CONGRESS ,December 5-6, 2014
 
IS THE ADMINISTRATION OF ADDITIONAL CYTOTOXIC CHEMOTHERAPY AGENTS BETWEEN CESSATION OF BEVACIZUMAB AND HEPATECTOMY NECESSARY?
Neofytou Kyriakos, Giakoustidis Alexandros, Khan Z Aamir, Mudan Satvinder. 14th CYPRUS SURGICAL CONGRESS ,December 5-6, 2014
 
METASTATIC PANCREATIC DUCTAL ADENOCARCINOMA IN THE ERA OF FOLFIRINOX THERAPY: THE ROLE OF SURGERY.
Neofytou Kyriakos, Giakoustidis Alexandros, Smyth C Elizabeth, Cunningham David, Mudan Satvinder. 14th CYPRUS SURGICAL CONGRESS ,December 5-6, 2014
 
PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF PREOPERATIVE LYMPHOCYTE TO MONOCYTE RATIO IN PATIENTS WITH COLORECTAL LIVER METASTASES.
Neofytou Kyriakos, Smyth C Elizabeth, Giakoustidis  Alexandros, Khan Z Aamir, Williams Roger, Cunningham David, Mudan Satvinder. 14th CYPRUS SURGICAL CONGRESS ,December 5-6, 2014
 
SALVAGE PANCREATODUODENECTOMY WITH PRESERVATION OF GASTRODUODENAL ARTERY FOR MASSIVE GASTROINTESTINAL BLEEDING DUE TO DUODENAL METASTASIS BY CLEAR CELL RENAL CELL CARCINOMA(ccRCC) IN A PATIENT WITH CELIAC ARTERY STENOSIS.
Neofytou Kyriakos, Giakoustidis Alexandros, Gore Martin, Mudan Satvinder. 14th CYPRUS SURGICAL CONGRESS ,December 5-6, 2014
 
SYNCHRONOUS LIVER METASTASES OF OESOPHAGEAL CANCER. IS THERE A ROLE FOR SIMULTANEOUS RESECTION?
Neofytou Kyriakos, Loh Yiwen,  Giakoustidis Alexandros, Mudan Satvinder. 14th CYPRUS SURGICAL CONGRESS ,December 5-6, 2014
 
Elevated platelet to lymphocyte ratio predicts poor prognosis following hepatic resection for liver-only colorectal metastases.
Kyriakos Neofytou, Alexandros Giakoustidis,  Aamir Khan, Satvinder Mudan. 18th Annual Scientific Meeting, Association of Upper Gastrointestinal Surgeons of Great Britain and Ireland, Brighton, UK, 18-19 September , 2014.
 
Preoperative Chemotherapy Combined With Bevacizumab In Patients With Colorectal Liver Metastases Does Not Increase Perioperative Morbidity And Mortality.
Alexandros Giakoustidis, Kyriakos Neofytou, Aamir Khan, Satvinder Mudan. The 26th Meeting of Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery, Wakayama, Japan 11-13 June 2014.
 
Addition of Bevacizumab to Treatment Before Resection of Colorectal Liver Metastases: Efficacy and Perioperative Complications.
Kyriakos Neofytou, Alexandros Giakoustidis, Aamir Khan, Satvinder Mudan. 11th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, Seoul, Korea, 22-27 March 2014.
 
Is pringle maneuver needed in the modern era of liver resection? 153 consecutive liver resections without liver inflow occlusion using cusa and aquamantys.
Athanasios Petrou, Kyriakos Neofytou, Evangelos Felekuras.11th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, Seoul, Korea, 22-27 March 2014.
 
Preoperative Chemotherapy Combined With Bevacizumab In Patients With Colorectal Liver Metastases Does Not Increase Perioperative Morbidity And Mortality.
Alexandros Giakoustidis, Kyriakos Neofytou, Aamir Khan, Satvinder Mudan. GBIHPBA 2nd Scientific Meeting, London, UK, 12-13 March 2014
 
Combined Ultrasonic Aspiration and Saline-Linked Radiofrequency Precoagulation. A step toward bloodless liver resection without the need of liver inflow occlusion: Analysis of 313 consecutive patients.
Evangelos Felekuras, Athanasios Petrou, Kyriakos Neofytou, Alexandros Giakoustidis, Ferdinando Cananzi, Michalis Kontos, Andreou Charalambos, Satvinder Mudan.11th CYPRUS-GREEK SURGICAL CONGRESS, Nicosia, Cyprus, November 16-17, 2013
 
Addition of Bevacizumab to neoadjuvant chemotherapy for colorectal liver metastases does not increase perioperative complications. Analysis of 103 consecutive patients.
Neofytou Kyriakos, Aamir  Khan, Giakoustides Alexandros, Satvinder Mudan. 11th CYPRUS-GREEK SURGICAL CONGRESS, Nicosia, Cyprus, November 16-17, 2013
 
Redo hepatectomy after Yttrium-90 radioembolization for colorectal liver metastases. Report of a case.
Kyriakos Neofytou, Satvinder Mudan. 11th CYPRUS-GREEK SURGICAL CONGRESS, Nicosia, Cyprus, November 16-17, 2013
 
Pneumothorax Following ERCP. Report of two cases with different pathophysiology.
Kyriakos Neofytou, Athanasios Petrou, Constantinos Savva, Christos Petrides, Andreas Chrisochos, Charalampos Andreou, Sakis Loizou. 11th CYPRUS-GREEK SURGICAL CONGRESS, Nicosia, Cyprus, November 16-17, 2013
 
Isolated jejuna perforation following bicycle handlebar injury in adults
Kyriakos Neofytou , Maria Michailidou, Athanasios Petrou, Sakis Loizou, Andreas Chrisochos, Charalampos Andreou, Marios Pedonomou. 11th CYPRUS-GREEK SURGICAL CONGRESS, Nicosia, Cyprus, November 16-17, 2013
 
Acute appendicitis as a rare complication of gastric band.
Christos Petridis, Kyriakos Neofytou, Athanasios Petrou, Andreas Ioannou, Menelaos Dietis, Chrysanthos Georgiou, Andreas Chrysochos, Charalambos Andreou. 11th CYPRUS-GREEK SURGICAL CONGRESS, Nicosia, Cyprus, November 16-17, 2013
 
Pneumatosis cystides intestinalis after cetuximab chemotherapy for squamous cell carcinoma of parotid gland.
Christos Petridis, Kyriakos Neofytou, Athanasios Petrou, Andreas Ioannou, Menelaos Dietis, Chrysanthos Georgiou, Andreas Chrysochos, Charalambos Andreou.  11th CYPRUS-GREEK SURGICAL CONGRESS, Nicosia, Cyprus, November 16-17, 2013
 
Combined Ultrasonic Aspiration and Saline-Linked Radiofrequency Precoagulation. A step toward bloodless liver resection without the need of liver inflow occlusion.
Mudan S, Petrou A, Neofytou K, Giakoustidis A, Cananzi F, Petrides C, Andreou A, Andreou C, Felekuras E. 10th EHPBA Congress, European-African Hepato-Pancreato Biliary Association, May 29-31, 2013
 
Early or late intervention on bile duct injury after laparoscopic cholecystectomy? A dilemma looking for an answer. A single center 20 years experience.
Petrou A, Neofytou K, Bramis K, Felekouras E. 10th EHPBA Congress, European-African Hepato-Pancreato Biliary Association, May 29-31, 2013
 
RFA assisted liver resection for hepatocellular carcinoma: morbidity, mortality and long term survival.
Petrou A, Prassas E, Neofytou K, Felekouras E. 10th EHPBA Congress, European-African Hepato-Pancreato Biliary Association, May 29-31, 2013
 
Radiofrequency ablation-assisted liver resection. A step toward bloodless liver resection.
Petrou A, Neofytou K, Bramis K, Felekouras E. 10th EHPBA Congress, European-African Hepato-Pancreato Biliary Association, May 29-31, 2013
 
Causative relationship of peri-ampullary carcinoma and acute recurrent pancreatitis.
Petrou A, Bramis K, Neofytou K,  Papalambros A, Felekouras E. 28th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum, November 21-24, 2012
 
Challenges in the diagnosis and management of intraductal papillary mucinous neoplasm.
Petrou A, Papalambros A, Petrides, Neofytou K, Bramis K.28th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum, November 21-24, 2012
 
Chylous ascites following pancreaticoduodenectomy.
Petrou A, Petridis C, Neofytou K, Andreou A, Bramis K. 8th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum, November 21-24, 2012
 
Groove pancreatitis as part of the differential diagnosis of cancer of the head of the pancreas. Presentation of six cases.
Petrou A, Bramis K, Manzelli A, Neofytou K, Petridis C, Andreou A, Andreou C.  28th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum, November 21-24, 2012
 
Hepatic Epithelioid Hemangioendothelioma(HEHE) and the danger of misdiagnosis. Case report and review of the literature.
Chrisohos A, Loizou M, Christodoulou Z,  Petrou A, Dietis M, Petridis C, Neofytou K, Andreou A, Andreou C. 28th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum, November 21-24, 2012
 
Intermittent obstructive jaundice: A possible clinical manifestation of Klatskin tumour.
Petrou A, Chatzikostas P, Chrisochos A, Cristodoulou Z, Loizou M, Dietis M, Petridis C, Neofytou K, Andreou A, Andreou C.   28th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum, November 21-24, 2012
 
Management and long term follow-up of bile duct injuries associated with laparoscopic cholecystectomy. A single referral center experience.
Bramis K, Petrou A, Papalambros A, Neofytou K, Felekouras E. 28th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum, November 21-24, 2012
 
Pancreatic serous cystadenoma: Close follow up or surgical management in selective cases? Presentation of a case with malignant transformation.
Bramis K, Petrou A, Papalambros A, Neofytou K, Felekouras E.  28th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum, November 21-24, 2012
 
Pathologic complete response of neoadjuvant chemo-radiation therapy in locally advanced pancreatic adenocarcinoma.
Petrou A, Andreou A, Neofytou K, Petridis C, Bramis K. 28th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum, November 21-24, 2012
 
Pre-operative diagnoses and treatment of celiac artery stenosis in a patient scheduled to have pancreaticoduodenectomy.
Bramis K, Neofytou K, Petridis C, Andreou A, Petrou A. 28th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum, November 21-24, 2012
 
Infected completely isolated enteric duplication cyst. Management with percutaneous drainage and surgical excision after retreat of infection. Case report.
Neofytou K,  Georgiou C, Samouti E , Chrisohos A, Andreou C. 28th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum, November 21-24, 2012
 
Pulmonary embolism and simultaneous bleeding from the spleen one month after a road trip accident in a paraplegic patient. Embolism of splenic artery and filter placement in the inferior vena cava. Report of a case.
Neofytou K, Georgiou C, Basiliou A, Charalambous N, Chrisohos A, Andreou C.  28th Pan-Hellenic Congress of Hellenic Surgical Society – International Surgical Forum, November 21-24, 2012
 
GIST of the stomach in a 29 years old man. Report of a case and literature review.
Panaretou C, Christoforides C, Neofytou K, Loizou M, Staurou S.  4th Congress of the Hellenic Society of Digestive Surgery,June 11-13, 2010
 
Cholecystectomy and polypoid lesions of the gallbladder.
Papoulas M, Hadjicostas P, Christoforides Ch, Neophytou K, Stylianou P, Loizou S, Andreou Ch, Malakounides N. 8th Congress of the European Hepato – Pancreato – Biliary Association (EHPBA), June 18-20, 2009.
 
Pneumothorax, pneumomediastinum,  pneumoretroperitoneum and pneumoretroperitoneum following ERCP. Case report.
Loizou S, Neofytou K, Parpounas K, Petrou A, Kosta S, Andreou C. 13th CYPRUS SURGICAL CONGRESS , Nicosia, Cyprus,December 1-2, 2012
 
Combined Ultrasonic Aspiration and Saline-Linked Radiofrequency Precoagulation. A step toward bloodless liver resection without the need of liver inflow occlusion.
Petrou A, Chatzikostas P, Neofytou K, Petridis C, Andreou C. 13th CYPRUS SURGICAL CONGRESS , Nicosia, Cyprus,December 1-2, 2012
 
Adenocarcinoma of appendix as a rare cause of acute appendicitis. Report of a case and literature review.
Loizou S, Neofytou K, Petrides C, Andreou C.  13th CYPRUS SURGICAL CONGRESS , Nicosia, Cyprus,December 1-2, 2012
 
Pancreas divisum: a cause of acute pancreatitis.
Neofytou K, Petrou A, Christodoulou Z, Loizou S, Loizou M, Chrisohos A, Andreou C.13th CYPRUS SURGICAL CONGRESS , Nicosia, Cyprus, December 1-2, 2012
 
Traumatic rupture of the rectum causing loss of the tone of the sphincter and retroperitoneal loss of faecal content. Case presentation.
Georgiou C, Neofytou K, Andreou C. 13th CYPRUS SURGICAL CONGRESS , Nicosia, Cyprus,December 1-2, 2012
 
Multidisciplinary management of breast cancer in Nicosia General Hospital.
Charalampous C, Neofytou K, Chronides A, Panaretou C, Chrisohos A, Andreou C. 10th CYPRUS-GREEK SURGICAL CONGRESS, Nicosia, Cyprus, November 18-20, 2011
 
Spontaneous rupture and bleeding of GIST of stomach in a young patient. Case Report and review of the literature.
Papazachariou I, Nicolaou M, Panaretou C, Petrides C, Neofytou K, Charalambides S, Andreou C, Staurou S.  9th CYPRUS-GREEK SURGICAL CONGRESS, Nicosia, Cyprus, October 30-31, 2009
 
Conservative managementof ruptured spleen. 
Neofytou K, Georgiou C, Staurou S. 1st Day Conference of Surgery and Trauma, Nicosia,Cyprus,  September 10, 2009
 
Myocardial infarction causing RTA and spleen rupture. Report of a case and literature review.
Neofytou K, Georgiou C, Staurou S. 14 Congress of Surgery and Trauma , Paphos, Cyprus, September 7, 2009
 
Polypoid Lesions of the gallbladder. Indications for surgery.
Papoulas M, Loizou S, Georgiou C, Christoforides C, Neofytou K, Andreou C, Malakounides N. 11th CYPRUS SURGICAL CONGRESS ,December 13-14, 2008